En uddannelse, der professionaliserer din måde at rådgive på

Den Offentlige Rådgiveruddannelse er en skræddersyet uddannelse til dig, der er ansat i den offentlige sektor, og som arbejder med rådgivning, eller som arbejder sammen med andre om, at indfri deres mål. Du er eksempelvis stabsmedarbejder eller ansat i en tværgående funktion, og arbejder med økonomi, organisationsudvikling, jura, indkøb, HR, ejendomsplanlægning eller ressourceoptimering. Det kan også være, at du er ansat som faglig ekspert, og rådgiver andre på baggrund af din ekspertviden. Fælles er, at rådgivning af interne modtagere eksempelvis fagchefer, direktion eller politikere indgår i og er en vigtig del af dit arbejde.

Uddannelsen sætter fokus på, hvordan man praktiserer rådgivning professionelt, så din hjælp bliver modtagerrettet, handlingsorienteret og effektfuld.

Hvorfor en uddannelse om rådgivning?

Styringen af den offentlige sektor har gennemlevet en markant forandring igennem de seneste 10 år. Mere fokus på organisationens samlede værdiskabelse for og samarbejde med borgere, virksomheder og omverden. Mere fokus på både strategisk ledelse og konkret driftsledelse. Og som en konsekvens, mere efterspørgsel efter helheds-og handlingsorienteret rådgivning af både politikere, direktion og fagchefer. Både i forhold til hvilke indsatser, der virker bedst, og hvordan der kan opnås mere for mindre.

De administrative stabsfunktioner udgør et centralt omdrejningspunkt i denne bevægelse, hvor de i stigende grad skal bevæge sig i retning af og indtage en mere sammenhængende, strategisk og forandringsskabende rolle for organisationen. En slags intern rådgivningsfunktion, der gør det let for organisationens ledere og direktion at træffe styringsrelevante beslutninger. Der er tale om en ændring af den klassiske stab-linje rolleforståelse, sådan at administrationen i højere grad spiller mere aktivt med og påtager sig et større medansvar for, at modtagerne opnår de effekter, de er sat i verden for at lykkes med.

Bliv professionel rådgiver

Som stabsmedarbejder hjælper du andre med at lykkes. Rådgivning handler om mere end at lægge informationer frem og give gode og fagligt funderede råd. Det handler også om, hvorvidt der lyttes til din rådgivning. Om budskabet står klart. Om den gør det let at træffe styringsrelevante beslutninger. Og ikke mindst om den skaber forandringer. Kort fortalt handler rådgivning om alt det, der har betydning for, at din opgaveløsning resulterer i handling hos dine modtagere.

Uddannelsen bringer dig dybt ind i en forståelse af rollen som rådgiver og giver dig viden om de sociale, kommunikative samt organisatoriske dynamikker, der har betydning for samspillet og relationen mellem rådgiver og modtager. Vi arbejder med begreber som den betroede rådgiver og tillid, og undersøger, hvordan din nuværende ”hjælper”-rolle opleves, samt hvordan positioner kan udvikles og skabes, uden at du går på kompromis med din faglighed.

Gennem en blanding af rådgivningsteori, casebaserede øvelser og et individuelt projekt i din egen organisation, giver uddannelsen dig konkrete værktøjer til at løse rådgivningsopgaver modtager-, helheds- og handlingsorienteret. Du bliver konkret trænet i hvordan man kan styrke samarbejdet og effektivt rådgive ind i andres fagområde, ligesom du får værktøjer til at arbejde strategisk med din nuværende opgaveløsning. Du får værktøjer til at gennemføre den gode rådgivningsproces og arbejder gennem gruppeøvelser og videotræning under hele forløbet med effektiv kommunikation og formidling, samtaleteknikker, gamemastering og evnen til at finde fælles løsninger, selv under svære betingelser.

Derudover giver de indsigter, du opnår igennem uddannelsen, dig et solidt personligt fundament for at lede organisatoriske udviklingsprocesser fremover. Uanset om der er tale om ressourceoptimering eller organisatoriske forandringer. Undervejs beskæftiger vi os med rådgivning som en faglig serviceleverance. Ved at kombinere og blive klogere på organisationens forskellige mål og efterspørgsler opnår du samtidig et bedre grundlag for at vurdere, hvordan din nuværende opgaveløsning kan udvikles og styrkes, så den i højere grad møder det, der efterspørges.

Udbytte

 • Konkrete værktøjer til at kunne tilrettelægge, analysere og gennemføre rådgivningsprocesser professionelt og mestre udefrakommende forstyrrelser undervejs
 • Øget selvindsigt, viden om rådgivning og rollen som rådgiver samt en klarere forståelse af egne leverancer, dine modtagere, deres behov og hvad der fremmer effekten af din rådgivning
 • Styrket din personlige handlekraft og samspilsevne med andre faglige miljøer
 • Masser af træning og øvelse i at praktisere rådgivning

Lektionsplan

Modul 1 Modtagere og behov
Dag 1
 • Beslutninger, rådgivning og relationer
 • Hvad er rådgivning og rådgivningens leverancer?
 • Hvordan bedriver man rådgivning? – Rådgivningsmodellen
 • Rollen som rådgiver – professionsansvar, grænser og etik
Dag 2
 • Hvem er modtageren, afdækning af mål, behov og rådgivningens formål
 • Hvordan tænker politikere og direktionsmedlemmer
 • Fagchefen som modtager
 • Hvordan ser min egen rådgivning ud
Modul 2 Kommunikation og handlekraft
Dag 1
 • Fra afdækning af modtagerbehov til rådgivningsleverance
 • Rådet – Argumentation, der hænger godt sammen
 • Få budskabet frem – Appelformer og formidling
 • Budskabstræning 1 – videoøvelser
Dag 2
 • Hjælper eller skurk? Dramaturgiske roller og modtagerens billede af rådgiver
 • Sprogets betydning i rådgivning
 • Budskabstræning 2 – videoøvelser
 • Min egen rådgivning
Modul 3 Rådgivningsdialog og samspil
Dag 1
 • At give råd – rådgivningssamtalen og rådgivning som dialogproces
 • Rammesætning – at sætte rådgivningens hjørneflag
 • Samtale- og rådgivningsteknik – professionel nysgerrighed og intentionel lytning
 • Rådgivningstræning 1
Dag 2
 • Rådgivning i modvind – konflikthåndtering i rådgivningssituationen
 • Den tredje vej – at finde nye løsninger
 • Rådgivningstræning 2
 • Min egen rådgivning

Individuelt projekt

Efter første modul har du fra din hverdag valgt en konkret, forestående rådgivningsleverance, som udgør dit individuelle projekt. Rådgivningsleverancen indebærer både en skriftlig leverance og et møde. De nærmere rammer for projektet formidles på første modul.

Du arbejder med projektet i perioden efter hvert modul, således at projektet tilpasses eller videreudvikles med den nye viden og de refleksioner, der følger af hvert af de tre moduler. Projektet afleveres således, at det kan indgå i den afsluttende eksamen.

Sparring

Efter hvert modul får du sparring på dit individuelle projekt fra både meddeltagere og af underviserne. Der er derudover afsat en særskilt sparringssession med en af underviserne efter modul 2. Det sikrer, at din personlige udvikling er i centrum hele vejen igennem forløbet, og at undervisningen reelt bliver omsat til praksis i forhold til dit daglige arbejde.

Eksamen

Ved uddannelsens afslutning afholdes en afsluttende eksamen.

Eksamen består i fremlæggelse af eget projekt. I eksaminationen vurderes både det faglige indhold samt den handlekraft, som løsningen og formidlingen understøtter hos modtageren. Der lægges vægt på, at deltageren forholder sig lærende til de forskellige valg i projektet, og hvordan det påvirker modtagerens handleparathed.

Martin Nordrup Andersen

Cand. Oecon (offentlig økonomi, organisation og politik), Certificeret Executive Coach

Er gennemgående underviser på uddannelsen. Underviser i rollen som rådgiver, rådgivermodellen og -metoder. Arbejder til dagligt med organisationsudvikling, økonomi og implementering af modtagerperspektiv i styringssammenhænge.

 • Lektor i offentlig økonomistyring og budgetlægning, Aalborg Universitet
 • Direktør og partner, Eekhoorn
 • Tidl. Koncerncenterchef, Københavns Kommune

Julie Jørgensen

Journalist

Underviser i hvordan rådgiveren kan kommunikere effektivt, tydeligt og med stor overbevisning, selv under situationer, hvor man som rådgiver mere bliver opfattet som modstander end hjælper. Arbejder til daglig med kommunikation, kampagner og strategisk rådgivning

 • Strategisk Kommunikationsrådgiver, Geelmuyden-Kiese
 • tidl. Kommunikationsansvarlig, Kvinde til Kvinde
 • Uddannet i kommunikation, Kyung Hee University

Niels Crone Madsen

MSc. Strategy and Management, Certificeret Executive Coach

Underviser i dialog som rådgivningsværktøj og hvordan sproget, spørgsmål og den professionelle lytning kan anvendes til at fremme effekten af rådgivning. Har en fortid som ministersekretær og rådgiver. Arbejder som selvstændig ledelsesrådgiver.

 • Direktør, Croneconsulting Aps.
 • Afdelingschef, Politiets Efterretningstjeneste (PET)
 • Ministersekretær for flere ministre

Deltagerevaluering

86

Deltagerevalueringer i alt

Udbytte:4.6 out of 5 stars (4.6 / 5)
Relevans:4.9 out of 5 stars (4.9 / 5)
Undervisernes faglige niveau:4.7 out of 5 stars (4.7 / 5)
Fysiske rammer:4.9 out of 5 stars (4.9 / 5)
Average:4.8 out of 5 stars (4.8 / 5)

Reviews

”Jeg har været meget tilfreds med uddannelsen og fået mange gode værktøjer, som jeg kan benytte mig af fremover”

Christian Hastrup, Fuldmægtig

Københavns Kommune

”Jeg er blevet MEGET mere bevidst om, hvordan
jeg kan arbejde med min egen rolle og position”

Dorthe Agerlund Sloth, Udviklingskonsulent

Holbæk Kommune

”Højt fagligt niveau, og underviserne kender tydeligvis
stoffet til bunds”

Katrine Skov Hansen

Roskilde Kommune

”Jeg er blevet mere øvet og har fået en bedre
forståelse, hvorfor det jeg gør virker”

Lars Vad Jensen, Økonomikonsulent

Holstebro Kommune

”Mine modtagere vil helt sikkert kunne mærke
en anden måde, jeg vil gribe “møde”-kulturen an på”

Anne Julie Fischer, Specialkonsulent

Helsingør Kommune

Tilmeld mig uddannelsen

Næste uddannelsesforløb

Forår 2020
 • M1: 19+20.03.2020
 • M2: 27+28.04.2020
 • M3: 28+29.05.2020
 • E: 18 eller 19.06.2020
Tilmeldingsfrist
 • Lukket for tilmelding

Pris

Pris pr. deltager
 • kr. 21.800 ekskl. moms
Prisen dækker undervisning, undervisningsmaterialer og individuel feedback på egen udvikling, mødefaciliteter i smukke omgivelser, hvor der serveres morgenmad, frokost samt vand, kaffe og snacks/kage i løbet af dagene.

Uddannelsessted

Uddannelsen afvikles på konferencestedet, Comwell Roskilde. Adressen er:

Comwell Roskilde
Vester Kirkevej 7
4000 Roskilde

Overblik

Undervisningsdage

6 + 1 dage

Arbejdsbelastning

5 ECTS

Prøveform

Opgaveaflevering

Målgruppe

Medarbejder

Holdstørrelse

20

Hent en udskriftsvenlig pdf-version af uddannelsesprogrammet her

Hent dit uddannelsesprogram her
Hent dit uddannelsesprogram her